Sloop

Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen opdrachtgevers in het totale sloopproces van planvorming tot en met oplevering.

De medewerkers van RW Advies hebben ruime ervaring met de verschillende aanbestedingstrajecten en het voorbereiden en begeleiden van circulaire sloop- en saneringsprojecten. Onze medewerkers dragen zorg voor een efficiënt, beheerst maar vooral veilig sloopproces binnen de vooraf overeengekomen randvoorwaarden. Het belang van de opdrachtgever staat hierbij centraal. Onze medewerkers zijn experts in hun vakgebied en kennen de vigerende wet- en regelgeving en kunnen u op dit specifieke gebied compleet ontzorgen. Onze diensten op het gebied van sloopmanagement zijn onder andere:

 • Het ondersteunen en faciliteren van afkoppeling nutsvoorzieningen;
 • Het uitvoeren van de benodigde asbestinventarisaties (als onafhankelijke deskundige organisatie aanvragen, faciliteren en toetsen van een asbestinventarisatie. De ontvangen rapportages worden getoetst aan de richtlijn (Arbeidsomstandighedenregeling bijlage XIIIa). Doel is uiteraard het blootleggen van eventuele afwijkingen en/of fouten die in de realisatiefase kunnen leiden tot (financiële) risico’s en imagoschade);
 • Het eventuele onderzoek naar gevaarlijke stoffen (waaronder bijvoorbeeld Chroom-6)
 • Het uitvoeren van ecologisch onderzoek (in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) is het in veel gevallen verplicht een flora- en faunaonderzoek uit te laten voeren wanneer u ruimtelijke plannen hebt of een vergunningsaanvraag indient. Wij hebben op dit gebied de expertise in huis om u onafhankelijk en gericht te adviseren);
 • Het uitvoeren van bodemonderzoek (van standaard verkennend bodemonderzoek tot gedetailleerde nadere bodemonderzoeken en de uitvoering van saneringen: Wij hebben op al deze gebieden de expertise in huis om u onafhankelijk en gericht te adviseren);
 • Het opstellen van een stoffeninventarisatie (eis BRL circulair slopen) gericht op circulair slopen en hoogwaardig / direct hergebruik van materialen, gebouw(delen) en objecten;
 • Het opstellen van directiebegrotingen en kostenramingen;
 • De begeleiding en ondersteuning bij (verschillende) aanbestedingstrajecten;
 • Het opstellen van het sloopbestek;
 • Het opstellen van sloopveiligheidsplannen;
 • Het verzorgen van het vergunningentraject/sloopmelding;
 • Het projectmanagement;
 • Het uitvoeren van directievoering en toezicht;

Meer weten?

Wilt u meer weten? Wij helpen u graag. Neem contact met ons op.