Asbest

De asbestbranche heeft de afgelopen jaren op het gebied van normeringen en wet- en regelgeving een behoorlijke stap voorwaarts gezet. De diverse stelselwijzingen hebben echter ertoe geleid dat de regelgeving omtrent asbest zeer complex is geworden. De medewerkers van RW Advies b.v. zijn onafhankelijk, ervaren en gecertificeerd en kunnen u op het gebied van asbest compleet "ontzorgen" door bijvoorbeeld het overnemen van alle werkzaamheden en verplichtingen voortvloeiende uit de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in uw vastgoed.

Meer informatie

Sloop

Veilig, milieukundig en duurzaam slopen is geborgd in wet- en regelgeving en diverse certificatieschema’s. De medewerkers van RW Advies b.v. hebben jarenlange ervaring en veelal zelf een achtergrond in de sloopbranche en derhalve deskundig in het voorbereiden, plannen en begeleiden van het sloopproces door middel van onder andere de aanvraag van vergunningen, het budgetteren, het schrijven van het sloopbestek en de directie en toezicht. Onze medewerkers dragen zorg voor een efficiënt, beheerst maar vooral veilig en duurzaam sloopproces binnen de vooraf overeengekomen randvoorwaarden.

Meer informatie

Bouw

In de bouw- en sloopbranche vinden bouw-, sloop- en infrastructurele projecten in toenemende mate plaats in een binnenstedelijke omgeving. Deze ontwikkeling zorgt voor een groeiende vraag naar bouwkundige opnamen (vooropname, tussen opname en na opname) en metingen. De medewerkers van RW Advies b.v. zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van deze bouwkundige opnamen en metingen.

Meer informatie