Waarom RW Advies?

Wij richten ons als onafhankelijke deskundige op een adviserende en uitvoerende rol in sloopprojecten waarbij onder meer gevaarlijke stoffen een rol spelen.

Ons doel is het compleet ontzorgen van onze opdrachtgever op het gebied van gevaarlijke stoffen (zoals asbest, Chroom 6, Lood, keramische wol en dergelijke), (circulaire) sloop, omgevingsmanagement en bouw. Wij adviseren en opereren open, transparant en onafhankelijk. Mede op basis van die onafhankelijkheid, onze expertise en ruime ervaring met (complexe) saneer- en slooptrajecten zijn wij goed in staat om projecten zowel in de voorbereiding alsmede in de realisatiefase van begin tot eind te managen.

Juist door onze onafhankelijke rol (wij hebben in tegenstelling tot overige marktpartijen geen asbestinventarisatiecertificaat en hebben daardoor geen enkel belang) zijn wij goed in staat onder andere ontvangen rapportages te toetsen aan de hiervoor geldende wet- en regelgeving en te zoeken naar alternatieven buiten de ‘gebaande’ paden. Ons integrale doel – in alle fasen van het project – is het beheersen van de kosten en het in een vroeg stadium blootleggen van eventuele afwijkingen, hiaten en/of grove fouten die later, in de realisatiefase, kunnen leiden tot (financiële) risico’s en imagoschade. Naast onze onafhankelijke positie in de keten en onze jarenlange ervaring opereren wij vanuit de gedachte zo veel als benodigd en zo weinig als mogelijk. Doel is daarbij uiteraard om de kosten voor onze opdrachtgevers zo laag mogelijk te houden.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Wij helpen graag. Neem contact met ons op!