Alle projecten

Trillingsmetingen UMCG Groningen

De opdracht

In opdracht van het UMCG hebben wij rondom de sloopwerkzaamheden fase 1 van het Triadegebouw op het terrein diverse trillingsmetingen uitgevoerd. Doel van de metingen was om inzichtelijk te krijgen wat de mogelijke effecten zouden kunnen zijn op de (bebouwde) omgeving rondom het Triadegebouw en de hierin aanwezige trillingsgevoelige apparatuur. De trillingen zijn beoordeeld op basis van de SBR richtlijn deel A (schade aan gebouwen), deel B (hinder voor personen) en deel C (storing aan apparatuur). De sloopwerkzaamheden fase 1 zijn inmiddels afgerond en de resultaten van deze metingen worden meegenomen naar de volgende sloopfase.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Wij helpen u graag. Neem contact met ons op.

gerelateerde projecten