Alle projecten

Sloop winkelpand met woningen Exloo

De opdracht

RW Advies heeft, namens de opdrachtgever, de volledige voorbereiding en projectbegeleiding tijdens de realisatiefase verzorgd. Het project bevind zich in de afrondingsfase. Binnen dit project zijn door ons de volgende onderzoeken en activiteiten uitgevoerd.

  • Het, in opdracht van de opdrachtgever, laten uitvoeren en toetsen van de benodigde asbestinventarisaties
  • Het opstellen van directiebegrotingen en kostenramingen;
  • Het opstellen van sloopveiligheidsplannen;
  • Het opstellen van het sloopbestek (administratief en technisch deel) ten behoeve van de aanbesteding;
  • De begeleiding en ondersteuning bij het aanbestedingstraject;
  • Het verzorgen van het vergunningentraject/sloopmelding;
  • Het projectmanagement;
  • Directievoering tijdens realisatiefase;
  • Omgevingsmanagement waaronder communicatie met omgeving, bouwkundige opnamen belendingen en het uitvoeren van trillingsmetingen (SBR-richtlijn)

Meer weten?

Wilt u meer weten? Wij helpen u graag. Neem contact met ons op.

gerelateerde projecten