Alle projecten

Sloop Greenery Nieuwegein

De opdracht

De bestaande bebouwing op het voormalige ‘The Greenery’ terrein te Nieuwegein diende te wijken in verband met de herontwikkeling naar een logistiek centrum op deze locatie. In opdracht van Laagraven Investment BV heeft RW Advies de uit te voeren asbestsanering en sloopwerken voorbereid en de projectbegeleiding tijdens een deel van de realisatiefase verzorgd. Het project is inmiddels afgerond. Binnen dit project zijn door ons de volgende onderzoeken en activiteiten uitgevoerd.

  • Het, in opdracht van de opdrachtgever, laten uitvoeren en toetsen van de benodigde asbestinventarisatie
  • Het opstellen van directiebegrotingen en kostenramingen;
  • Het opstellen van sloopveiligheidsplannen;
  • Het opstellen van het sloopbestek (administratief en technisch deel);
  • De begeleiding en ondersteuning bij het aanbestedingstraject;
  • Het verzorgen van het vergunningentraject/sloopmelding;
  • Directievoering tijdens een deel van de realisatiefase;

Meer weten?

Wilt u meer weten? Wij helpen u graag. Neem contact met ons op.

gerelateerde projecten