Alle projecten

Sloop 32 duplexwoningen Enschede

De opdracht

De wijkvernieuwing in Enschede-West, die een aantal jaren geleden al in gang is gezet, gaat de volgende fase in. De woningen aan de Tuinbouwstraat 1 tot en met 31 en Wicher Nijkampstraat 182 tot en met 212 worden vervangen door nieuwbouw. De woningen gesloopt en er komen woningen voor huur en verkoop in de vrije sector voor terug. Door de huidige woningen te vervangen door nieuwbouw, draagt de corporatie bij aan een buurt met meer variatie in huur- en koopwoningen. De woningen aan de Tuinbouwstraat 1 tot en met 31 en Wicher Nijkampstraat 182 tot en met 212 zijn al meer dan 60 jaar oud. In november 2017 werd besloten om onderzoek te doen naar de toekomst van de woningen. Het besluit om te slopen en nieuw te bouwen werd gemaakt na een zorgvuldige afweging van verschillende scenario’s. RW Advies heeft, namens de opdrachtgever, de volledige voorbereiding en projectbegeleiding tijdens de realisatiefase verzorgd. Het project bevind zich in de afrondingsfase. De volgende onderzoeken en activiteiten zijn door ons uitgevoerd.

  • Het, in opdracht van de opdrachtgever, laten uitvoeren en toetsen van de benodigde asbestinventarisaties
  • Het opstellen van directiebegrotingen en kostenramingen;
  • Het opstellen van sloopveiligheidsplannen;
  • Het opstellen van het sloopbestek (administratief en technisch deel) ten behoeve van de aanbesteding;
  • De begeleiding en ondersteuning bij het aanbestedingstraject;
  • Het verzorgen van het vergunningentraject/sloopmelding;
  • Het projectmanagement;
  • Advies en ondersteuning artikel 37 procedure (afwijkende werkmethoden);
  • Directievoering en toezicht tijdens realisatiefase;

Meer weten?

Wilt u meer weten? Wij helpen u graag. Neem contact met ons op.

gerelateerde projecten