Alle projecten

Sloop Cees Groenschool Emmen

De opdracht

RW Advies heeft, namens de opdrachtgever, de volledige voorbereiding en meervoudig onderhandse aanbesteding verzorgd. Het project bevind zich in de opstartfase en zal direct na de zomervakantie worden opgestart. De volgende onderzoeken en activiteiten zijn en worden binnen dit project door ons uitgevoerd.

  • Het, in opdracht van de opdrachtgever, laten uitvoeren en toetsen van de benodigde asbestinventarisaties
  • Het opstellen van directiebegrotingen en kostenramingen;
  • Het opstellen van sloopveiligheidsplannen;
  • Het opstellen van het sloopbestek (administratief en technisch deel) ten behoeve van de aanbesteding;
  • De begeleiding en ondersteuning bij het aanbestedingstraject;
  • Het verzorgen van het vergunningentraject/sloopmelding;
  • Het projectmanagement;
  • Directievoering tijdens realisatiefase;

Meer weten?

Wilt u meer weten? Wij helpen u graag. Neem contact met ons op.

gerelateerde projecten