Alle projecten

Omgang Chroom-6
bij overhaul

Thales Nederland

De opdracht

Teneinde te komen tot een integrale, veilige benadering voor de omgang met chroom‐6 binnen deze wereldwijde organisatie is aan RW Advies BV opdracht verleend voor het: Opstellen van een kaderstellend document inzake chroom‐6, het opstellen van Taak‐Risico‐Analyses voor 5 verschillende werkgebieden inclusief een arbeidshygiënische beoordeling van deze TRA´s, het beoordelen en ondersteunen bij inkoop voor levering van geschikte PBM´s en apparatuur en het opzetten en uitvoeren van trainingen omtrent de omgang met chroom‐6 voor eigen medewerkers alsook voor die van externe contractors.

Het resultaat is een integrale, veilige benadering voor de omgang met chroom‐6 binnen deze wereldwijde organisatie

Meer weten?

Wilt u meer weten? Wij helpen u graag. Neem contact met ons op.

gerelateerde projecten