Alle projecten

Strippen Langezijds UTwente Enschede

De opdracht

RW Advies heeft, namens de opdrachtgever, de benodigde asbestsaneringen en sloopwerken de volledige voorbereiding en projectbegeleiding tijdens de realisatiefase verzorgd. Hierbij zijn de volgende onderzoeken en activiteiten uitgevoerd:

  • Het, in opdracht van de opdrachtgever, laten uitvoeren en toetsen van de benodigde asbestinventarisaties
  • Het opstellen van directiebegrotingen en kostenramingen;
  • Het opstellen van sloopveiligheidsplannen;
  • Het opstellen van het sloopbestek (administratief en technisch deel) ten behoeve van de aanbesteding;
  • De begeleiding en ondersteuning bij het aanbestedingstraject;
  • Het verzorgen van het vergunningentraject/sloopmelding;
  • Het projectmanagement;
  • Directievoering tijdens realisatiefase.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Wij helpen u graag. Neem contact met ons op.

gerelateerde projecten