Alle projecten

Strippen Hogekamp UTwente Enschede

De opdracht

Voor een grote ontwikkelende bouwer hebben wij in 2016 het complete sloopmanagement inclusief het voeren van directie voor de asbestsanering en sloopwerkzaamheden in opdracht gekregen. Het gebouw Hogekamp, met een bruto vloeroppervlak van circa 26.000m²,  is een voormalig onderwijsgebouw op het terrein van de Universiteit Twente en is geheel tot op het betonnen casco gestript. De werkzaamheden zijn in 2016, 2017 en 2018 uitgevoerd. RW Advies heeft hierbij de volgende onderzoeken en activiteiten uitgevoerd.

  • Het, in opdracht van de opdrachtgever, laten uitvoeren en toetsen van de benodigde asbestinventarisaties
  • Het opstellen van directiebegrotingen en kostenramingen;
  • Het opstellen van sloopveiligheidsplannen;
  • Het opstellen van het sloopbestek (administratief en technisch deel) ten behoeve van de aanbesteding;
  • De begeleiding en ondersteuning bij het aanbestedingstraject;
  • Het verzorgen van het vergunningentraject/sloopmelding;
  • Het projectmanagement;
  • Directievoering tijdens realisatiefase;
  • Het opstellen van diverse asbestbeheersplannen

Meer weten?

Wilt u meer weten? Wij helpen u graag. Neem contact met ons op.

gerelateerde projecten