Alle projecten

Circulaire sloop school Hattem

De opdracht

De gemeente Hattem wilde een schoolgebouw uit 1978 slopen. Een belangrijke eis in de uitvraag was dat het slopen circulair zou verlopen, met daaraan gekoppeld de eis van een zo hoog mogelijk percentage hoogwaardig hergebruik. Wij zijn door de gemeente ingeschakeld voor de voorbereiding en begeleiding van de sloopwerkzaamheden.

Onze rol

De gemeente Hattem heeft ons als onafhankelijke deskundige ingeschakeld voor de voorbereiding en begeleiding van de sloopwerkzaamheden. Wij hebben de gemeente geadviseerd en geholpen vanaf het initiatief tot en met oplevering. Waar gaat het dan om? Denk hierbij aan het opstellen van het sloopbestek en inschrijvingsleidraad, de stoffeninventarisatie, het verzorgen van het vergunningentraject/sloopmelding, het begeleiden van de aanbesteding, het faciliteren van de benodigde asbestinventarisaties en het verifiëren van de prestatie van de sloopaannemer en de projectbegeleiding tijdens de realisatiefase. In de aanbesteding zat geen MKI maar zeker wel nieuwe (niet gebruikelijke) elementen. Er werd gegund op Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), waarbij naast Social Return On Investment (SROI) en uiterste opleverdatum ook minimumeisen werden gesteld aan het percentage hoogwaardig hergebruik van staal, beton  en glas  alsmede het integrale percentage hoogwaardig hergebruik. Voor wat betreft dit laatste: uiteindelijk is 93,37% hoogwaardig hergebruik behaald, geverifieerd door een onafhankelijke certificerende instelling en bekrachtigd met een projectcertificaat!

 

Meer weten?

Wilt u meer weten? Wij helpen u graag. Neem contact met ons op.

gerelateerde projecten