Alle projecten

Circulaire sloop Russenweg 6/6T1 Zwolle

De opdracht

Op 3 juli is de sloop van het voormalig Frosty Food pand aan de Russenweg 6 op Voorsterpoort gestart. De sloop van dit pand gebeurt circulair. Dit betekent dat materialen van en uit het pand hoogwaardig worden hergebruikt. De start van de sloop is tevens de start voor de herontwikkeling van het hele gebied. Voorsterpoort verandert de komende jaren. In de loop van dit jaar start op Voorsterpoort de bouw van de nieuwe WRZV hallen inclusief de nieuwe toegangsweg naar de hallen. Hiervoor moet eerst het pand van voormalig Frosty Food worden gesloopt. De gemeente wilde met de aanbesteding voor deze sloop de sector uitdagen om een bijdrage te leveren aan een circulaire economie. RW Advies heeft voor de gemeente ten behoeve van de aanbesteding het sloopbestek en de inschrijvingsleidraad opgesteld, budget- en directiebegrotingen gemaakt en de materialeninventarisatie uitgevoerd. Vooral de materialeninventarisatie is een belangrijk document om de circulariteit te bevorderen. Een materialeninventarisatie geeft aan of materiaal geschikt is voor direct hergebruik en/of hoogwaardig hergebruik en geeft deze identiteit. Deze identiteit wordt bepaald door het toekennen van een aantal unieke eigenschappen, waaronder onder meer de kwaliteit, de afmeting, of materialen recyclebaar – en of te demonteren zijn.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Wij helpen u graag. Neem contact met ons op.

gerelateerde projecten