Alle projecten

Sloop 5 locaties Cuijk

De opdracht

RW Advies is middels een onderhandse aanbesteding gecontracteerd voor het voorbereiden van de sloopwerkzaamheden. Gefaseerd werden door ons de volgende onderzoeken en activiteiten uitgevoerd. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

  • Het, in opdracht van de opdrachtgever, laten uitvoeren en toetsen van de benodigde asbestinventarisaties
  • Het opstellen van directiebegrotingen en kostenramingen;
  • Het opstellen van sloopveiligheidsplannen;
  • Het opstellen van het sloopbestek (technisch deel) ten behoeve van de aanbesteding;
  • De begeleiding en ondersteuning bij het aanbestedingstraject;
  • Het uitvoeren van validatiemetingen artikel 4.2 lid 4 Arbobesluit;
  • Directievoering tijdens realisatiefase.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Wij helpen u graag. Neem contact met ons op.

gerelateerde projecten