Chroom-6

Onze onafhankelijke specialisten kunnen de blootstelling aan Chroom-6 (door een geaccrediteerd laboratorium) laten meten en geven advies voor passende (bron)maatregelen.

De gevaarlijke stof Chroom-6 kan in de luchtwegen terechtkomen en is kankerverwekkend. Onze onafhankelijke specialisten kunnen de blootstelling aan Chroom-6 (door een geaccrediteerd laboratorium) laten meten en geven advies voor passende (bron)maatregelen.

Chroom-6 en werkzaamheden

Veel objecten, kunstwerken, installaties en vaar- en/of voertuigen zijn met Chroom-6 houdende coatings bewerkt. Chroom-6 hecht zich eenvoudig aan metalen en wordt onder andere verwerkt in verf, hout, plastic en metaal. Als deklaag of ingrediënt van bouwmaterialen biedt het extra stevigheid en bescherming tegen corrosie. Onderhoud, reiniging of sloop van deze constructies en materialen zonder extra veiligheidsmaatregelen is zeer schadelijk voor de gezondheid. Chroom-6 kan op drie manieren in het lichaam terechtkomen: door inslikken (maag), door inademen (longen) of via de huid. Om dit te voorkomen zijn onderzoek en extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk.

Wij helpen u bij al uw vraagstukken rondom Chroom-6

Grenswaarde Chroom-6

De grenswaarde voor Chroom-6 in lucht is recentelijk verlaagd en hiermee is de noodzaak voor het in kaart brengen van de potentiële blootstelling (primair en secundair) toegenomen. RW Advies kan met  luchtmetingen de grootte van het risico vaststellen. Naast luchtmetingen kunt u RW Advies ook inschakelen om veegmonsters te nemen om de vervuilingsgraad op de werkplek te bepalen. Om primaire blootstelling te voorkomen is het raadzaam middels een eenvoudig onderzoek (een sneltest) de aanwezigheid van Chroom-6 vaststellen. In de rapportage wordt vermeld welke locaties zijn onderzocht en wat de resultaten zijn. Indien nodig of gewenst worden er monsters genomen om in het testlaboratorium te laten onderzoeken. Met deze monsters kunnen we bijvoorbeeld de hoeveelheid Chroom-6 in het materiaal meten. Op basis van deze gegevens kunnen wij u nog gerichter adviseren. Onze diensten op het gebied van Chroom-6 zijn onder andere:

 • Het laten uitvoeren van luchtmetingen door een hiertoe geaccrediteerd testlaboratorium;
 • Oriënterend onderzoek (sneltest) al dan niet aangevuld met monsteranalyses;
 • Het opstellen van directiebegrotingen en kostenramingen;
 • Het opstellen van een saneringsbestek;
 • De begeleiding en ondersteuning bij (verschillende) aanbestedingstrajecten;
 • Het projectmanagement;
 • Het uitvoeren van directievoering en toezicht;
 • Eindmetingen na bewerkingen/saneren van het Chroom-6 houdende materiaal;
 • Opstellen van (intern) beleid met betrekking tot Chroom-6 waaronder bijvoorbeeld:
  • Het opstellen van een kaderstellend document inzake chroom‐6;
  • Het opstellen van Taak‐Risico‐Analyses inclusief een arbeidshygiënische beoordeling
  • Beoordelen en ondersteunen bij inkoop voor levering van geschikte PBM´s en apparatuur
  • Het opzetten en uitvoeren van trainingen omtrent de omgang met chroom‐6.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Wij helpen u graag. Neem contact met ons op.