Inspecties en metingen

RW Advies is gespecialiseerd in het uitvoeren van bouwkundige opnames, trillingsmetingen, NEN2580 -en NEN2767 metingen

Bouwkundige opname

Vaak stelt een verzekeraar het uitvoeren van een bouwkundige opname verplicht als een opdrachtgever een sloop-, bouw- of bodemsaneringsproject wil uitvoeren. Het kan ook zijn dat de gemeente dit verplicht stelt of dat partijen zelf daartoe besluiten. RW Advies is een specialist op het gebied van bouwkundige opnamen en ondersteunt u graag met een onafhankelijk onderzoek. Daarnaast voeren wij de opnames uit volgens de NIVRE- richtlijn.

Trillingsmetingen

Als gevolg van werkzaamheden zoals heien, grondverzet, sloopwerkzaamheden of transport kunnen er hevige trillingen veroorzaakt worden. Deze trillingen kunnen leiden tot schade of hinder. Door tijdens de werkzaamheden trillingsmetingen uit te voeren kan schade en hinder worden voorkomen. De resultaten worden vergeleken met de geldende eisen die worden gesteld aan de maximaal toelaatbare hoeveelheid trillingen op een bouwplaats. Onze experts zijn gespecialiseerd in het toepassen van de SBR-richtlijn bij trillingsmetingen die de basis vormen voor het in kaart brengen van de mogelijke schaderisico’s.

Het is mogelijk om voor langere of kortere tijd bij RW Advies een trillingsmeter te huren. De gegenereerde data kunnen wij op afstand uitlezen en voor u analyseren. Voor informatie neemt u contact op met Peter Rooselaar.

NEN2580 metingen

NEN 2580 bevat termen, definities en bepalingsmethodes voor vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen van gebouwen. NEN 2580 is dé Nederlandse norm voor het bepalen van de oppervlakte van een gebouw. Deze norm vormt de basis voor alle berekeningen van oppervlakten van gebouwen. NEN 2580 wordt ook door het Bouwbesluit 2012 aangestuurd.

NEN2767 conditiemetingen

Voor het in kaart brengen van de onderhoudstatus van uw vastgoed biedt de NEN 2767 conditiemeting een goed handvat. De meting richt zich op het kwalificeren en kwantificeren van gebreken aan bouw- en installatiedelen.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Wij helpen u graag. Neem contact met ons op.