Asbest

Onafhankelijke ondersteuning vanaf inventarisatie
tot en met de begeleiding van uw asbestprojecten

De wet- en regelgeving met betrekking tot asbest is continu aan verandering onderhevig, enorm complex en grijpt terug op diverse wetgevingen, richtlijnen en besluiten met dito grijze gebieden tot gevolg. Om uw (financiële) risico’s te beperken en de kwaliteit van – en op uw projecten te waarborgen hebben wij doelbewust gekozen ons niet te certificeren voor het uitvoeren van asbestinventarisaties, echter door middel van het volgen van gerichte cursussen en opleidingen te concentreren op een adviserende, ondersteunende en toezichthoudende rol. Door het volgen van deze koers, evenals onze ruime ervaring op uitgevoerde projecten, zijn wij in staat onze opdrachtgever open, transparant en onafhankelijk te adviseren en te ondersteunen op dit specialistische gebied. Onze diensten op het gebied van asbestmanagement zijn onder andere:

 • Het laten uitvoeren van de benodigde asbestinventarisaties, waarbij wij als onafhankelijke deskundige namens opdrachtgever aanvragen en faciliteren. De ontvangen rapportages worden door ons getoetst aan het certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, zoals gepubliceerd in de Staatscourant op 6 december 2018 (publicatienummer 68771). Doel is uiteraard het blootleggen van eventuele afwijkingen en/of fouten die in de realisatiefase kunnen leiden tot (financiële) risico’s en imagoschade;
 • Het voorbereiden, aanbesteden en begeleiden bezitsinventarisatie vastgoedeigenaren;
 • Het verzorgen van het vergunningentraject/sloopmelding;
 • Het opstellen van directiebegrotingen en kostenramingen;
 • Het opstellen van een saneringsbestek;
 • De begeleiding en ondersteuning bij (verschillende) aanbestedingstrajecten;
 • Het projectmanagement;
 • Het voeren van directie en toezicht;
 • Het uitvoeren van validatiemetingen artikel 4.2 lid 4 Arbobesluit;
 • Het uitvoeren van artikel 37 procedure (afwijkende werkmethoden);
 • Het uitvoeren van lucht- en risicobeoordelingen conform NEN2991;
 • Het opstellen en beheren van asbestbeheersplannen conform NEN2991;
 • Het opstellen van een asbestbeleid;
 • Het uitvoeren van contra-expertises.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Wij helpen u graag. Neem contact met ons op.