Asbest in uw school?

De asbest- en sloopbranche heeft de afgelopen jaren, op allerlei vlakken, een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt onder andere op het gebied van wet- en regelgeving, normeringen en certificatieschema’s en was hiermee goed vertegenwoordigd in de media.

Denk maar eens aan alle branden waarbij asbest is vrijgekomen en nog steeds vrijkomt, winkelcentra die met onmiddellijke gesloten dienden te worden, de uitzending van Zembla met betrekking tot nog aanwezig asbest op scholen en de hieruit voortvloeiende landelijke verplichting voor het inventariseren van alle scholen.

Terugkomend op de landelijke verplichting met betrekking tot het inventariseren van alle scholen zou RW Advies b.v. de gemeenten en | of schoolbesturen kunnen assisteren met bijvoorbeeld het opstellen van een beschrijvend document voor een marktconsultatie. Ook kunnen wij u compleet “ontzorgen” door het overnemen van alle verplichtingen voortvloeiende uit deze landelijke verplichting. U kunt hierbij denken aan het onafhankelijk van elkaar in opdracht geven van de asbestinventarisatie, de eventuele hieruit voortvloeiende sanering en de verplichte vrijgave door een geaccrediteerd laboratorium. U heeft dan geen omkijken naar alle werkzaamheden voortvloeiende uit voorbereiding, opdrachtverstrekking, toezicht tijdens sanering, het verzorgen van een asbestbeheersplan (bij een niet saneringssituatie), controle documenten en evaluatie.

Dit wordt allemaal door RW Advies uitgevoerd, gedocumenteerd en gearchiveerd. Het integraal in kaart brengen van de asbesthoudende materialen in bijvoorbeeld alle scholen en overige openbare gebouwen binnen uw gemeente kan prijstechnisch zeer aantrekkelijk zijn.


#

Direct contact

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze diensten? Neem dan contact met ons op.

Bel ons +31 (0)6 232 236 10

Koningsspil 32 | 7773 NK Hardenberg | Wij zijn verhuisd! | mail info@rwadvies.nl

#