Wij gaan verhuizen!

Wij gaan verhuizen!

Ons nieuwe adres kunt u vinden bij contact en houdt onze website goed in de gaten voor meer informatie over onze verhuizing!


#

Scholen niet verplicht tot asbestinventarisatie

Staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) vind het niet nodig om scholen en ziekenhuizen bij wet te dwingen te onderzoeken of er asbest in hun gebouwen zit. Wel blijft het verplicht om bij verbouwingen of sloopwerkzaamheden de gebouwen goed te inventariseren. Dat schrijft Mansveld dinsdag aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris stelt vertrouwen te hebben in de manier waarop scholen en ziekenhuizen omgaan met hun verantwoordelijkheid. Ook neemt het bewustzijn over asbest en de gevaren daarvan steeds verder toe, waardoor problemen kunnen worden voorkomen.Bovendien heeft ruim een derde van de scholen van voor 1994 al laten inventariseren of en waar er asbest in de gebouwen zit. Bij ziekenhuizen is dat in bijna driekwart van de gevallen gedaan. Een inventarisatieplicht is volgens Mansveld dan ook niet het juiste middel om problemen met asbest te voorkomen. Ze ziet meer in permanente aandacht voor het onderwerp. Begin 2011 werd duidelijk dat leraren en leerlingen in oude schoolgebouwen de kans lopen om te worden blootgesteld aan asbest. Daarop voerden veel scholen en ziekenhuizen al controles uit. In 1993 werd het gebruik van asbest in Nederland verboden. Door het veelvuldig inademen van asbestdeeltjes kan iemand mesothelioom krijgen, ook wel asbestkanker. Deze ernstige vorm van kanker kan decennia na het inademen van de deeltjes ontstaan.


#

NEN2990 herzien!

Aanscherping asbestbeleid

Uit een onderzoek van de Gezondheidsraad uit 2010 bleek dat asbest gevaarlijker was dan eerder werd gedacht. Naar aanleiding van dit onderzoek is besloten om de toetsingswaarden voor asbest aan te scherpen. Deze nieuwe waarden gaan in per 1 juli 2013. Door deze wijzigingen is het noodzakelijk om de bestaande NEN-normen, waaronder NEN 2990, en de certificatieschema’s op het gebied van asbest te herzien.

Aanpassingen

In de nieuwe NEN 2990 wordt onderscheid gemaakt tussen een beperkt risico sanering en een hoog risico sanering, gebaseerd op de nieuwe toetsingswaarden. Voor een hoog risico sanering geldt dat de visuele inspectie wordt aangevuld met het nemen van kleefmonsters. Hierdoor worden ook de fijne vezels, die niet met het blote oog zichtbaar zijn, gedetecteerd. De eindmeting vindt vervolgens plaats met scanning elektronenmicroscopie (SEM/RMA) waardoor ook lagere concentratieniveaus kunnen worden gemeten. De eindcontrole na een beperkt-risicosanering bestaat uit een visuele inspectie gevolgd door een eindmeting met fase-contrast lichtmicroscopie (FCM).


#

BREEAM certificaat Duurzame Sloop

Dutch Green Building Council (DGBC) is samen met een groot aantal marktpartijen gestart met de ontwikkeling van een Duurzaam Sloopcertificaat (BREEAM-NL Sloop). Dit schrijft voor dat een pand op duurzame manier gesloopt dient te worden. zie voor meer informatie www.dgbc.nl.

Een Duurzaam Sloopcertificaat volgens de BREEAM systematiek sluit aan bij de behoefte binnen bepaalde delen van de markt en doet bovendien recht aan het gegeven dat bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving in haar geheel de sloopfase een relevante schakel is. BREEAM Sloop is een aanvulling op de BRL SVMS-007.

BREEAM is een heel ander instrument dan de BRL SVMS-007. BREEAM focust op de duurzaamheidambitie en gaat in die zin verder dan de BRL SVMS-007. De BRL SVMS-007 staat voor de (breed gedragen) ‘stand der techniek, met een plus’ rondom veilig en milieukundig slopen en kwaliteitsmanagement. Een ander verschil is dat de BRL SVMS-007 zich richt op (het managementsysteem van) de sloopaannemer en de BREEAM certificering op een specifiek sloopproject. Een certificaat volgens de BRL SVMS-007 zal, zoals besproken, een basisvoorwaarde zijn binnen BREEAM Sloop.


#

Direct contact

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze diensten? Neem dan contact met ons op.

Bel ons +31 (0)6 232 236 10

Koningsspil 32 | 7773 NK Hardenberg | Wij zijn verhuisd! | mail info@rwadvies.nl

#