Bouwmanagement

In de bouw- en sloopbranche vinden er in toenemende mate bouw-, sloop- en infrastructurele projecten plaats die binnenstedelijk plaatsvinden. Deze ontwikkeling zorgt voor een groeiende vraag naar bouwkundige opnamen (vooropname, tussen opname en na opname) en metingen. De medewerkers van RW Advies b.v. zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van deze bouwkundige opnamen en metingen.

Bouwkundige opname

Een bouwkundige opname kan bij uw project van belang zijn. 

Een bouwkundige opname houdt in dat de bouwkundige staat van een object wordt vastgelegd op beeld middels digitale fotografie waarbij de bestaande gebreken worden beschreven in rapportage. Een bouwkundige opname vindt plaats voorafgaande aan risicovolle werkzaamheden. Niet alleen bij sloopwerkzaamheden is het belangrijk om een bouwkundige opname te laten uitvoeren maar ook tijdens heiwerkzaamheden, zwaar transport van bouwverkeer, infrastructurele projecten en grondwateronttrekking.

Een bouwkundige opname kunnen we onderverdelen in een vooropname, een tussenopname en een na-opname. Hieronder een beknopte omschrijving van de mogelijkheden.

Vooropname
Een  vooropname wordt voorafgaande aan de werkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor kan er een nulsituatie worden vastgelegd die ervoor zorgt dat het risico op onterechte claims wordt ingekaderd en indien terecht het proces van schadeclaims wordt vereenvoudigd. Een zogenoemde nulmeting is in deze gevallen een goed referentiepunt en kan bij ieder object worden uitgevoerd, denk hierbij aan de infrastructuur, woonhuis, bedrijfspand en overige bouwkundige objecten.

Een tussenopname
Een tussenopname kan belangrijk zijn als er geen vooropname is uitgevoerd en er claims | klachten komen tijdens de werkzaamheden. Ook wanneer er een overdracht plaatsvindt op het sloop-|bouwterrein raden wij aan om een tussenopname te laten uitvoeren.

Een na- opname
Een na- opname kan alleen worden uitgevoerd indien er een vooropname voorafgaand de start van de werkzaamheden  is uitgevoerd. De bouwkundige vooropname is namelijk een referentiepunt en met een na- opname controleer je aan de hand van vooropname of de stand van de bestaande gebreken zijn gewijzigd. Wij adviseren een na- opname uit te laten voeren indien de belendende panden een groot risico hebben gelopen tijdens de uitvoering en | of er klachten of claimmeldingen zijn geweest.

De rapportage kan in de vorm van beeld, audio, tekstueel of een combinatie van worden opgemaakt. Hierbij kan er worden gekozen voor een eenvoudige opname waarbij er alleen in overzichtsfoto’s de bouwkundige staat van een object wordt vastgelegd. Bij een uitgebreide rapportage worden de bestaande gebreken vastgelegd met digitale fotografie en tekstueel beschreven, eventueel aangevuld met overzichtelijke plattegronden waarop de locatie van het genomen beeldmateriaal worden aangegeven.

 

Wilt u meer informatie en de mogelijkheden onderzoeken die RW Advies BV u te bieden heeft?
Neem dan contact met ons op!

 

 

 

Onze Diensten