Asbestmanagement

De overheid heeft de wetgeving en de normeringen voor de asbestketen de afgelopen tijd enorm aangescherpt! Er wordt vooral gekeken naar de ‘onafhankelijkheid’ van de verschillende asbestinventarisatiebedrijven (SC-540), de asbestverwijderingsbedrijven (SC-530) en de geaccrediteerde laboratoria.

Onafhankelijke toetsing!

In het kader van de aangescherpte wetgeving en normeringen heeft RW Advies, ten behoeve van de waarborging van uw kwaliteit en het beperken van uw (financiële) risico’s, besloten zich te concentreren op haar adviserende en ondersteunende rol en heeft haar personeel zich laten specialiseren door het volgen van de cursus DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest, BRL SC-560) en asbestdeskundige (DTA-C eindtermen SC-570). Door het volgen van deze koers zijn wij in staat onze opdrachtgever open, transparant en ONAFHANKELIJK te adviseren en te ondersteunen op dit specialistische gebied.

De bouwkundige achtergrond en de hiervoor genoemde opleidingen en cursussen van onze medewerkers stellen ons in staat om als ervaringsdeskundige bijvoorbeeld voorliggende asbestinventarisatierapporten ook echt onafhankelijk te toetsen aan de daarvoor geldende richtlijn SC540:2011 versie 02 en vigerende wet- regelgeving. Het komt in de praktijk voor dat de persoon die de asbestinventarisatie heeft uitgevoerd eveneens de directievoerder op het werk is. Dit is in het kader van ‘belangenverstrengeling’ voor de opdrachtgever niet wenselijk en is in de huidige SC540:2011 versie 02 richtlijnen NIET toegestaan!

Integraal asbestmanagement

Wij kunnen u op het gebied van asbest compleet “ontzorgen” door het overnemen van alle werkzaamheden en verplichtingen voortvloeiende uit de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in uw vastgoed. U heeft dan geen omkijken naar alle werkzaamheden voortvloeiende uit voorbereiding, opdrachtverstrekking, het vergunningentraject, toezicht tijdens sanering, het verzorgen van een asbestbeheersplan (bij een niet saneringssituatie), controle documenten en evaluatie. Dit wordt allemaal door RW Advies b.v. uitgevoerd, gedocumenteerd en gearchiveerd.

Ons dienstenpakket bestaat onder andere uit het geheel onafhankelijk:

 • Opstellen van een vraagspecificatie(s);
 • Opstellen van budget- en | of directiebegroting(en);
 • Uitvragen van geschikte en gecertificeerde SC540 asbestinventarisatiebureaus;
 • Opstellen van nota’s van inlichtingen;
 • Toetsen en beoordelen van asbestinventarisaties op basis van SC540:2011 versie 02;
 • Uitvoeren van een risicoanalyse conform NEN 2991;
 • Opstellen van werkomschrijving(en) ten behoeve van asbestsanering(en);
 • Het begeleiden van een meervoudig onderhandse aanbesteding of een andere prijsvormingsprocedure;
 • Toetsen inschrijvingen leverancier(s);
 • Uitvoeren van partiële directievoering en | of toezicht houden gedurende het complete project indien wordt overgegaan tot sanering;
 • Opstellen asbestbeheersplan(nen) (niet saneringssituatie).

 

Vraag ons naar de mogelijkheden!

Onze Diensten