Onafhankelijk advies!

De overheid heeft de wetgeving en de normeringen specifiek voor de asbestketen de afgelopen tijd enorm aangescherpt. Er wordt vooral gekeken naar de “onafhankelijkheid” van de verschillende asbestinventarisatiebureaus (SC-540), de asbestverwijderingsbedrijven (SC-530) en de geaccrediteerde laboratoria.

 In het kader van het hiervoor genoemde, de waarborging van uw kwaliteit en het beperken van uw (financiële) risico’s heeft RW Advies besloten zich te concentreren op haar adviserende en ondersteunende rol en heeft haar personeel zich laten specialiseren door het volgen van de cursus DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest, BRL SC-560) en asbestdeskundige (DTA-C eindtermen SC-570). Door het volgen van deze koers zijn wij in staat onze opdrachtgever open, transparant en onafhankelijk te adviseren en te ondersteunen op dit specialistische gebied.

Onze Diensten