BREEAM certificaat Duurzame Sloop

Dutch Green Building Council (DGBC) is samen met een groot aantal marktpartijen gestart met de ontwikkeling van een Duurzaam Sloopcertificaat (BREEAM-NL Sloop). Dit schrijft voor dat een pand op duurzame manier gesloopt dient te worden. zie voor meer informatie www.dgbc.nl.

Een Duurzaam Sloopcertificaat volgens de BREEAM systematiek sluit aan bij de behoefte binnen bepaalde delen van de markt en doet bovendien recht aan het gegeven dat bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving in haar geheel de sloopfase een relevante schakel is. BREEAM Sloop is een aanvulling op de BRL SVMS-007.

BREEAM is een heel ander instrument dan de BRL SVMS-007. BREEAM focust op de duurzaamheidambitie en gaat in die zin verder dan de BRL SVMS-007. De BRL SVMS-007 staat voor de (breed gedragen) ‘stand der techniek, met een plus’ rondom veilig en milieukundig slopen en kwaliteitsmanagement. Een ander verschil is dat de BRL SVMS-007 zich richt op (het managementsysteem van) de sloopaannemer en de BREEAM certificering op een specifiek sloopproject. Een certificaat volgens de BRL SVMS-007 zal, zoals besproken, een basisvoorwaarde zijn binnen BREEAM Sloop.

#

Direct contact

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze diensten? Neem dan contact met ons op.

Bel ons +31 (0)6 232 236 10

Koningsspil 32 | 7773 NK Hardenberg | Wij zijn verhuisd! | mail info@rwadvies.nl

#

Nieuws

Wij gaan verhuizen!

Wij gaan verhuizen! Ons nieuwe adres kunt u vinden bij contact en houdt onze website goed in…
Lees verder

Scholen niet verplicht tot asbestinventarisatie

Staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) vind het niet nodig om scholen en ziekenhuizen bij wet te dwingen…
Lees verder

Nieuwsarchief
#